O nás

Ze života MS

Nejen zábava

Lov

    Individuální

    Společný

Psí kamarádi

Kontakt

Fotogalerie

Různé

 

Domů - aktuálně

 

  

Lov - nejvyšší odměna pro myslivce a součást jeho poslání v dnešní krajině

     Co se každému vybaví při slově "myslivec"? Je to asi člověk v zeleném se psem a puškou přes rameno. A právě zbraň odjakživa patřila k základním atributům myslivce. Zbraň, která v dřívějších časech byla nezbytná k lovu, který měl člověku zajistit přežití. Dnes bychom mohli namítat, že nikdo z nás již není nucen lovit, aby přežil. To je jistě pravda, ale na druhé straně ani krajina, která nás obklopuje už není co bývala. Kolem nás se nerozprostírá divoká příroda, jak bychom si někdy mohli přát, nýbrž pro hospodářské účely upravená "kulturní krajina". V té až na výjimky neexistují kupříkladu velké šelmy, které by mohli regulovat stavy zvěře. Na této skutečnosti má svůj podíl samozřejmě také člověk, který se jejich hubením od pradávna snažil ochránit sebe a stáda svého dobytka.

      Myslivec se snaží "suplovat" roli těchto mechanismů v krajině. Do jaké míry se mu to daří, by bylo jistě téma na dlouhou diskuzi. Nelze si však dnešní krajinu bez výkonu práva myslivosti představit. Nerad bych, aby  má předchozí slova vyzněla jako alibismus a schovávání se za suplování role predátorů, neboť tato problematika je mnohem složitější a nedá se vystihnout v několika odstavcích. Pevně věřím tomu, že každý myslivec je velkém milovníkem a obdivovatelem přírody. Na první pohled by se snad  mohlo zdát, že lov je s tímto v příkrém rozporu. Nevím, jak vysvětlit nezasvěcenému  jaký druh uspokojení tato činnost myslivci přináší?! Snad to pramení z našeho podvědomí, snad to nějak souvisí s minulostí člověka a jeho vývojem - nevím, nejsem psycholog. Nerad bych, aby měl někdo představu, že myslivci působí potěšení samotné zabíjení. Lov je komplexem mnoho činností a dovedností. Myslivec by si měl být vždy vědom toho, co znamená vzít život! To činit s rozvahou, hlubokým pocitem pokory a  vnitřní disciplíny!

     K těmto řádkům jsem se uchýlil proto, abych vysvětlil, proč se zde budou objevovat i snímky zvěře, které již naši přírodu neobohatí. Doufám, že tyto snímky nikoho neurazí ani nepohorší. Osobně si myslím, že v dnešní době jsme konfrontováni se skutečnostmi mnohdy téměř neuvěřitelnými a nepochopitelnými, a přesto se nad nimi už tolik nepozastavujeme, jako nad tím, že myslivci vykonávají činnost, která do naší krajiny vždy patřila a jak pevně doufám bude patřit i do budoucna. Snad tomu bude i přes naše stále větší odcizování se přírodě a pomíjení odvěkých zákonů, jako je např. "zrození a smrt"!

ML

Užitečné odkazy:

Časopis myslivost

Stránky obce Libouchec

Stránky Českomoravské myslivecké jednoty