O nás

Ze života MS

Nejen zábava

Lov

Psí kamarádi

Kontakt

Fotogalerie

Různé

 

Domů - aktuálně

 

  

Mýlí se ten kdo chápe myslivost jako kratochvíli nebo jen jako pouhý lov. Kdo se myslivostí zabývá poctivě tak ví že, je to především o práci, překonávání překážek a nekonečné trpělivosti. Málokdo z nás vykonává myslivost jako své povolání. Jedná se především o "hobby", kterému věnuje spoustu a často i většinu svého volného času. To vše je samozřejmě na úkor jiných zájmů, rodiny atd... o finanční nákladnosti ani nemluvě.

    Shrnu-li to, dá se říci, že v každém ročním období je co dělat!

ML

Zavážení 28.10.07


JARO - období zrození

     Jaro je obdobím zrození nového života. V naší honitbě se s drobnou zvěří setkáváme jen zřídka. V období května a června však dochozí ke kladení mláďat především jelení a srnčí zvěří. Již před touto dobou zvěř potřebuje patřičný klid.  Myslivci by se měli starat především o to, aby tomu tak skutečně bylo. Bohužel při dnešním civilizačním tlaku na přírodu tomu tak často není, čímž bych chtěl apelovat na všechny návštěvníky naší krajiny a především majitele pejsků. Nerad bych, aby měl někdo pocit, že se mu snad zakazuje vstup do přírody - to vůbec ne! Toto období však od nás všech vyžaduje více ohleduplnosti a pochopení, neboť rodící se nová pokolení si to zcela jistě zaslouží ! 

     Mimo jiné je jaro také časem, kdy se provádí opravy mysliveckých zařízení. Rekonstruují a asanují se krmelce, jež byly během zimy  intenzivně využívány a jistě utrpěly nějakou škodu. Dále se opravují i zařízení k lovu, aby byla připravena na nadcházející sezónu. 

 

     Na následující snímcích je zachyceno pracovní úsilí členů našeho MS pří přípravě materiálu na stavbu nebo opravu různých mysliveckých zařízení


 

Léto

Již od začátku léta je třeba myslet na přípravu krmiva na následující období nouze. Jedná se především o sušení sena - objemové krmivo, ale také letniny (mladé výhony dřevin a keřů, maliník, kopřivy atd...) S podzimem samozřejmě přichází sběr žaludů a kaštanů. U veškerého připraveného krmiva je však nutné zajisti, aby se do zim uchovalo pokud možno v co nejlepším stavu a nepodlehlo zkáze. Léto je samozřejmě také obdobím ve kterém se nadále intenzivně věnujeme opravě a stavbě nových přikrmovacích či jiných mysliveckých zařízení.

 

Na snímcích jsou pánové: J. Němec, F. Novotný ml., M. Rott aj. při stavbě nového krmelce v prostoru, kterému říkáme "Barandov". Jak lze vidět z rozpačitého výrazu p.Němce, nebyla to mnohdy práce jednoduchá. Výsledek se však zdařil a zařízení je v zimním období velmi platné. 

   


Zima

    Zima je pro zvěř samozřejmě obdobím nejtěžším. Hlavní povinností myslivce je, aby jí pomohl tento čas přežít pokud možno co nejlépe a choval se tak jako správný hospodář.

     Zároveň je to také doba, ve které se zvěří podávají léčiva např. Cermix (multispektrální přípravek proti různým parazitům).

 

Na snímcích členové našeho MS při zimním přikrmování (Ing. Vejvar, J. Němec, Mgr. Laníček)

   

Užitečné odkazy:

Časopis myslivost

Stránky obce Libouchec

Stránky Českomoravské myslivecké jednoty