O nás

Ze života MS

Nejen zábava

Lov

Psí kamarádi

Kontakt

Fotogalerie

Různé

 

Domů - aktuálně

 

Rok 2008

 

Rozloučení s koncem roku

        Posledního dne roku 2008 se sešlo několik mysliveckých přátel na naší lovecké chatě, aby se zde příjemně pobavili a provětrali před silvestrovskými oslavami.

ML

 


 

Naháňka 27.12.

      Výsledkem již tradiční povánoční naháňky bylo ulovení dvou kusů jelení zvěře a tří kusů zvěře černé. Králem honu se stal p. Jan Kodat (3 kusy černé).

ML

Soustředění před začátkem leče Příprava výřadu    Pasování na krále honu

 


 

Naháňka 6. 12 2008

     Tohoto dne uspořádalo naše MS tzv. hlavní hon. Byť nám počasí přálo, tak lovecké štěstí již nikoliv. Nebylo tak z čeho tvořit výřad a koho jmenovat králem honu. I to však k myslivosti patří, je třeba přijmout to s pokorou a s ponaučením pro příště!

      Nic nám však nezabránilo, aby i po tomto honu byla uspořádána "poslední leč" včetně svých tradičních součástí. Zlatým hřebem večera bylo pasování kamaráda Jaroslava Zounka na jelenáře. Ten během letošní jelení říje ulovil svého prvního jelena.

ML

Nástup před honem Pasování J. Zounka Ve společnosti hospodáře Ing. B. Freiberga a loveckého průvodce p. Kopčana (z leva) Šťastný jelenář

 


 

Naháňka 22. 11. 2008

     V listopadovou sobotu dne 22. 11. 2008 uspořádalo naše MS společnou naháňku na černou a jelení zvěř. Výsledkem bylo ulovení tří kusů vysoké zvěře - viz. uvedené snímky (z leva: nástup, rozdělení rolí, výřad, pasování krále honu - Mgr. Martin Laníček).

ML

naháňka 22.11.2008 - Barandov + Kuchyňka výřad Král honu - M. Laníček

 


Výroční schůze MS

      Dne 1. 3. 2008 se konala výroční členská schůze našeho mysliveckého sdružení, při které jsem bilancovali uplynulý rok.

     Na následujících fotografiích je mimo jiné zachycen hospodář našeho MS Ing. Bohumír Freiberg při hodnocení trofejí.


 

 

- Dne 26. 1. 2008 byl první termín sčítání zvěře a zároveň se pokládalo medikované multispektrální krmivo Cermix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na výčet roků

 

Užitečné odkazy:

Časopis myslivost

Stránky obce Libouchec

Stránky Českomoravské myslivecké jednoty