O nás

Ze života MS

Nejen zábava

Lov

Psí kamarádi

Kontakt

Fotogalerie

Různé

 

Domů - aktuálně

 

Poslední leč - 11.12. 2004

    U příležitosti hlavního honu roku nesměla na závěr chybět "poslední leč". Ta slouží pro pobavení přátel myslivosti a jejich rodinných příslušníků. Jednou z tradičních součástí bývá myslivecký soud či tombola... Nám stále vzácnější drobná zvěř se protentokrát stala předmětem myslivecké dražby.

ML

Pasování na "krále střelců" "Král" ve společnosti předsedy a hospodáře MS (zleva) Šťastný majitel bažanta

 

 


Návštěva malých přátel myslivosti

     Dne 3. 7. 2004 navštívili naši mysliveckou chatu děti ze základní školy ve Velkém Chvojně. Soutěž ve střelbě ze vzduchovky je jim malou odplatou za úsilí, které vydají při sběru kaštanů, žaludů aj. Tím pomáhají lesní zvěři přežít nepříznivé období roku. Za to jim patří náš velký dík. Na celé akci se podílela jejich paní vychovatelka a člen našeho MS J. Němec s manželkou Hankou.

ML

 


Výroční schůze 2004

     Dne 6. března 2004 se konala výroční schůze našeho MS. V jejím průběhu došlo k zhodnocení uplynulého mysliveckého roku, který byl na události velmi bohatý. Zároveň byl schválen plán dalších činností, které by měli vést ku prospěchu naší myslivosti a přírody.

      Ve společenské části schůze proběhlo mimo jiné pasování některých našich členů na lovce trofejové zvěře, dále na lovce zvěře jelení a černé. Pasování provedl Ing. Bohumír Freiberg - hospodář MS a p. Karel Vohnout - někdejší předseda MS.

 


Otvírání studánek 4/2004

   K již tradičnímu zvyku v našem MS patří tzv."Otvírání studánek". Jedná se o neformální posezení našich myslivců a jejich rodin v době, kdy počasí začíná "přát" tomu, abychom se mohli v přírodě scházet častěji.

 


Jarní svod psů

     Dne 18. 4. 2004 se náš člen Bohuslav Vobrátil zúčastnil se svým psem hrubosrstým jezevčíkem Dykem jarního svodu psů loveckých plemen.

Zpět na výčet roků

 

 

Užitečné odkazy:

Časopis myslivost

Stránky obce Libouchec

Stránky Českomoravské myslivecké jednoty